Polityka prywatności

Dane osobowe:

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o danych osobowych jestem ja, czyli Marcin Królik prowadzący obecnie tzw. działalność nierejestrową. Jeśli status mojej działalności się zmieni, bezzwłocznie poinformuję o tym w tej sekcji.

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do danych osobowych,

prawo do sprostowania danych osobowych,

prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Ze swojej strony gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych. Zapewniam też podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy. Dane są przeze mnie gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Jednocześnie zastrzegam, że Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, z których usług korzystam przy świadczeniu na Twoją rzecz realizacji zamówień w znajdującej się na stronie księgarni.

Cele i procedury przetwarzania:

Twoje dane są mi potrzebne do prowadzenia działalności – przede wszystkim sprzedaży książek w księgarni.

Moja strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies.

Dane wysłane w formularzu zapisu do newslettera będę przetwarzał do chwili zaprzestania korzystania z systemu mailingowego, bądź do chwili, w której zechcesz zrezygnować z otrzymywania ode mnie newslettera.

Jeśli dokonałeś zakupu w mojej księgarni, nie mogę usunąć danych związanych z transakcją. Są mi one potrzebne do udokumentowania sprzedaży.

Ochrona:

Dostęp do strony oraz wszelkich usług z nią powiązanych – takich jak hosting, konto bankowe i PayPal – chroni hasło oraz zabezpieczenia stosowane przez samych usługodawców.

Ponadto strona korzysta z certyfikatu SSL.