Regulamin

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu wiecejnizslowa.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim produktów.

2. Każdy może przeglądać zasoby strony, jednak z chwilą złożenia zamówienia lub dodania komentarza użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Jedynym właścicielem i administratorem strony jest jej autor, Marcin Królik.

4. Strona zajmuje się publikowaniem, promocją i sprzedażą twórczości literackiej jej autora.

5. Oferowane na stronie produkty obejmują: wpisy o charakterze blogowym, za które autor pobiera dobrowolne opłaty, dołączone do nich multimedia oraz książki w postaci zarówno fizycznej, jak i elektronicznej.

6. Nabywca ma prawo do przechowywania zakupionych treści elektronicznych na twardym dysku swojego komputera oraz innych nośnikach w celu zapoznania się z treścią utworu. Może też utwór wydrukować, ale tylko na własne potrzeby.

7. Nabywca nie ma prawa do kopiowania i rozpowszechniania zakupionych na stronie treści w sposób naruszający prawa autorskie autora lub innych osób, które przyczyniły się do powstania publikacji.

8. Wszelkie udostępniane w serwisie treści podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Regulamin zakupów:

1. Publikacje w serwisie można kupować na specjalnie przeznaczonej do tego sekcji o nazwie Księgarnia.

2. Zamówienie zostaje zrealizowane jak najszybciej po stwierdzeniu dokonania wpłaty przelewem na konto autora lub przez płatności PayPal.

3. Nabywca ma prawo drukować zakupione materiały elektroniczne.

4. Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji, a każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie.